Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

News

/
/
News
mk
คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ กับการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ
ที่ผ่านมา T.MAN เติบโตในตลาดของอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเอาชนะความท้าทายด้านการวิจัย นวัตกรรม การหยิบจับ...
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสร้างรายได้ผ่านน่าน แซนด์บอกซ์
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสร้างรายได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าผ่านน่านแซนด์บอกซ์
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ พร้อม คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บ...
ทีแมน-ประพลฐานะโชติพันธ์ งานแถลงข่าว CPHI
ทีแมน คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ต้อนรับทีมงาน CPHI และคณะสื่อมวลชน
บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ CEO คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และ คุณคำนวณ คงศุภลั...
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ผู้ก่อตั้งเครือ บริษัททีแมน ผสานความร่วมมือร่วมกับ ม.มหิดล
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ และคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ ผู้ก่อตั้งเครือ บริษัท ทีแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณประพล ฐานะโชติพั...
ทีแมน แนะนำแนวทางการรักษาและการดูแลผิวหนังจากการติดเชื้อรา
ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด(มหาชน) ได้มาแนะนำแนวทางการรักษาและการดูแลผิวหนังจากการติดเชื้อราที่ผิวหนัง เปิดประสบการณ์ดี...
ทีแมน ยินดีต้อนรับ รองผู้ว่ากรุงเทพฯ พร้อมทีมงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ทีแมน #ยินดีต้อนรับ คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม #รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เเละ คุณภัสรา นทีทอง #ผู้อำนายการเขตบางขุนเทียน พร้อมที...
ประพล ฐานะโชติพันธ์
ทีแมน ผ่ากลยุทธ์เสริมแกร่งการผลิต ยกระดับมาตรฐาน แข่งขันระดับสากล
กระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมไปถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและทั่วโลก ก่อเกิดปริมาณความต้องกา...
ทีแมน ได้ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์
ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) และทีมงาน บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัดได้ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์...
ทีแมน ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแต่งตั้งให้...
ทีแมน ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ร่วมกับ #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่...
ทีแมน ร่วมหารือนวัตกรรมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ
บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ภายใต้ เครือ ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ร่วมหารือนวัตกรรมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติร่วมกับ ศ.ดร.จินตนาภรณ...
ทีแมนร่วมกับเภสัชจุฬา
ทีแมน ร่วมปลูกต้นกล้าทางความคิดในการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
ทีแมน ร่วมกับเภสัชจุฬา ปลูกต้นกล้าทางความคิดในการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุ...
ทีแมน เปิดแผนธุรกิจขับเคลื่อนนวัตกรรม Health & Wellness
ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล เปิดแผนธุรกิจขับเคลื่อนนวัตกรรม Health & Wellness มุ่งยกระดับชีวิตคนไทย ดันรายได้เติบโตยั่งยืน ...
ทีแมน เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีแมน เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และแนวทางข้อตกลง สนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งจุ...
โนว่า เฮลธ์ ร่วมพัฒนาสูตรนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ
บริษัท โนว่า เฮลธ์ จับมือ ร่วมพัฒนาสูตรตำรับยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติในประเทศไทย กับผู้เชี่ยวชาญสำนักเภ...
ทีแมน เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ได้เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดินหน...