Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รู้จัก TMAN หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

/
รู้จัก TMAN หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

รู้จัก TMAN หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

หลายคนอาจไม่ทราบว่า กว่าจะออกมาเป็น “ยา” แต่ละตัวนั้น ต้องใช้เวลาในการค้นคว้า ทดสอบ และผลิตวัตถุดิบราว 10 ปีหรือมากกว่านั้น รวมถึงใช้เงินทุนกับทรัพยากรต่าง ๆ มหาศาล ทำให้ยาที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือยาต้นแบบ (Original drug) มักกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีทรัพยากรและเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น

ในแต่ละปีประเทศไทยต้องนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ทว่าประชาชนบางกลุ่มกลับไม่สามารถเข้าถึงยาต้นแบบเหล่านั้นได้เนื่องจากมีราคาสูง เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดการผลิตยาสามัญ (Generic drug) ขึ้น ด้วยการนำยาต้นแบบที่สิทธิบัตรสิ้นสุดแล้วมาผลิต โดยยาสามัญจะมีตัวยาสำคัญและสรรพคุณเหมือนยาต้นแบบทุกประการ รวมทั้งเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ที่เป็นไปตามหลัก Pharmacopoeia ที่ทางอย. ได้กำหนดมาสำหรับการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน

คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายยา และคุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ เภสัชกรผู้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาเป็นอย่างดีเล็งเห็นว่า การผลิตยาสามัญให้เพียงพอและกระจายอย่างทั่วถึง และเข้าถึงได้ในราคายุติธรรมจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทั้งคู่จึงตัดสินใจก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.ฟาร์มาซูติคอลในปี พ.ศ. 2515 เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์

ต่อมา ครอบครัวฐานะโชติพันธ์ได้ขยายกิจการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดเพิ่มเติม จนเป็นบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในเครืออีก 4 บริษัทในปัจจุบัน ได้แก่

• บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า จำหน่ายและรับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน รวมถึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาภายใต้ทีมเภสัชกรของ ที.แมน ฟาร์มา
• บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
• บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
• บริษัท ทีเอ็มทีโปรสปอร์ต จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเสริมศักยภาพด้านการออกกำลังกายและการกีฬา

นอกจากนี้ กลุ่ม TMAN ยังปรับปรุงมาตรฐานด้านการผลิตกับการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตและพัฒนายาแผนปัจจุบัน มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018 สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP-PIC/S) และ Good Distribution Practice (GDP-PIC/S) สำหรับยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อันเป็นมาตรฐานกระบวนการผลิตและการกระจายยาที่ดีและได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรป มาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHP) สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกําหนดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบสำหรับทดสอบยา

นอกจากนี้กลุ่ม TMAN ยังมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มโรคสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง ขยายธุรกิจรับจ้างผลิต ขยายฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลซึ่งเป็นห่วงโซ่ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม และเพิ่มช่องทางรายได้จากตลาดต่างประเทศผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าองค์กรอื่นซึ่งปัจจุบันครอบคลุมใน 22 ประเทศทั่วโลก

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี TMAN สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ประสบความสำเร็จและครองใจผู้บริโภคออกมามากมาย เช่น

Propoliz ผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดโพรโพลิส (Propolis extract) จากธรรมชาติ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อหรืออักเสบในลำคอ รวมถึงช่วยต้านเชื้อจุลชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส เชื้อรา หรือแบคทีเรีย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยาวนานจนถึงปัจจุบัน

ไอยรา ยาน้ำแก้ไอผสมสารสกัดสมุนไพรปราศจากแอลกอฮอล์ ช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ช่วยให้ชุ่มคอ มีหลากสูตรสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค เช่น ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ไลท์ สูตรไม่มีน้ำตาลตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และผู้ที่คุมระดับน้ำตาล ยาน้ำแก้ไอสูตรมะขามป้อม ที่พัฒนารสชาติจากสูตรดั้งเดิมให้รับประทานได้ง่ายขึ้น และยาอมไอยรารสต่าง ๆ เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน

Polar สเปรย์ปรับอากาศผสมสารสกัดจากธรรมชาติ พร้อมนวัตกรรมแอคทีฟ โพลาร์ ช่วยเปลี่ยนอากาศที่ไม่สะอาด กลิ่นอับชื้นจากเชื้อโรค ให้กลายเป็นอากาศสะอาดสดชื่น ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในผู้บริโภคกลุ่มแม่และเด็ก ทำให้ TMAN พัฒนาต่อยอดสินค้าเป็นโฟมทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออกและโฟมมูสในภายหลัง

Nevtral สินค้าที่เกิดจากการผสานความร่วมมือกันระหว่างบริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้เป็นนวัตกรรมครีมจากสารสกัด Rangchuet AllerX (รางจืด อะเลอเอ็กซ์) โดยกลุ่มบริษัทฯ นำสารสกัดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมทาผื่นแพ้สำหรับเด็ก เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ความสำเร็จของ TMAN สะท้อนผ่านผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะช่วงปี 2564 – 2566 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและอัตรากำไรสุทธิดังนี้

ปี 2564 รายได้จากการขาย 1,259.9 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 4.5%
ปี 2565 รายได้จากการขาย 2,016.6 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 23.3%
ปี 2566 รายได้จากการขาย 1,972.2 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 21.8%

ทั้งนี้ TMAN มีเป้าหมายระยะสั้นในการมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ผนวกกับทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว TMAN มุ่งเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และนวัตกรรมด้านสุขภาพแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพทั้งมิติการรักษาและป้องกันโรค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพในระดับสากลด้วยการพัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีในทุก ๆ ขั้นตอนให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น

#tman #tmanpharceutical #ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #ฐานะโชติพันธ์

อัลบั้มรูปภาพ