Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริการพัฒนาสินค้าตามไอเดียที่คุณต้องการ

/
บริการพัฒนาสินค้าตามไอเดียที่คุณต้องการ

บริการพัฒนาสินค้าตามไอเดียที่คุณต้องการ

ทุกไอเดียของคุณ เราสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้

          ไอเดียของคุณ สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้อย่างที่ตั้งใจ โดยทีมนักวิจัยที่ประกอบไปด้วยเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาไอเดียของคุณ หรือช่วยปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ตรงกับความต้องการ และดียิ่งขึ้นไป

          ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมกันพัฒนา จนสามารถส่งต่อสู่การเป็นผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการกระจายสินค้า

สนใจบริการ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม