Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ไฮดรอก-10
Hydroxyzine HCl 10 mg
ไฮดรอก-10
ส่วนประกอบ
Hydroxyzine HCl 10 mg
ขนาดบรรจุ

1000’s (GTH0746APA), 1x100x10’s (GTH0746CYA)

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแพ้ หรืออาการคันของผิวหนัง และใช้เป็นยาสงบประสาทอย่างอ่อนๆ