Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ไคโอบล็อก
Kionutrim 500 mg
ไคโอบล็อก
ส่วนประกอบ
Kionutrim 500 mg
ขนาดบรรจุ

1x1x30’s (GHK0043ENA)

ข้อบ่งใช้

ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักช่วยลดการดูดซึมไขมันจากอาหารและขับออกมาจากร่างกายด้วยการขับถ่ายปกติ