Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
โบลว์-เอ็กซ์
Simethicone 80 mg
โบลว์-เอ็กซ์
ส่วนประกอบ
Simethicone 80 mg
ขนาดบรรจุ

1x50x10’s (GTB0777GEA)

ข้อบ่งใช้

ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้องเนื่องจากมีแกสในช่องท้อง