Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
เบบี้ เช็ค
Each 1 box contains : LH Ovulation Test 5 pcs HCG Pregnancy Test 1 pcs
เบบี้ เช็ค
ส่วนประกอบ
Each 1 box contains : LH Ovulation Test 5 pcs HCG Pregnancy Test 1 pcs
ขนาดบรรจุ

1x5x1 pcs (GTB0027GMA)

ข้อบ่งใช้

สำหรับตรวจหาระยะเวลาตกไข่ในผู้ที่ต้องการมีบุตร