Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
เซอร์คิวล่า
Etilefrine HCl 5 mg
เซอร์คิวล่า
ส่วนประกอบ
Etilefrine HCl 5 mg
ขนาดบรรจุ

1000’s (GTC0812APA)

ข้อบ่งใช้

ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตของหัวใจและหลอดเลือด