Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
วัน สเต็ป เอชซีจี ยูรีน เทส ชนิดหยด
HCG Pregnancy Test
วัน สเต็ป เอชซีจี ยูรีน เทส ชนิดหยด
ส่วนประกอบ
HCG Pregnancy Test
ขนาดบรรจุ

1x12x1 pcs (GIO0005DJA)

ข้อบ่งใช้

สำหรับตรวจสอบการตั้งครรภ์ชนิดหยด