Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ลูทีน่า
Marigold extract 168.00 mg, Eq to Lutein > 8.60 mg, Eq to Zeaxanthin 0.26%
ลูทีน่า
ส่วนประกอบ
Marigold extract 168.00 mg, Eq to Lutein > 8.60 mg, Eq to Zeaxanthin 0.26%
ขนาดบรรจุ

1x3x60’s (GHL0018CDA), 1x10x6’s (GHL0018DHA)

ข้อบ่งใช้

ช่วยให้มองเห็นได้คมชัด ลดอาการตาแห้ง แสบตา เคืองตา ช่วยป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้า UV และชะลอความเสื่อมของจอประสาทตา เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้สายตาบ่อย มีปัญหาดวงตา หรือผู้สูงอายุ