Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ลูทีน่า ชิวเอเบิล มิกซ์เบอร์รี่
Marigold extract 10.00 mg, Goji berry extract 10.00 mg, Bilberry extract 2.00 mg
ลูทีน่า ชิวเอเบิล มิกซ์เบอร์รี่
ส่วนประกอบ
Marigold extract 10.00 mg, Goji berry extract 10.00 mg, Bilberry extract 2.00 mg
ขนาดบรรจุ

1x20x15’s (GOL0001EYA)

ข้อบ่งใช้

เม็ดอมบำรุงสายตา หอมเย็น สดชื่น ช่วยให้มองเห็นชัดเจน ลดความเหนื่อยล้าของดวงตา สำหรับผู้ที่ใช้สายตามากๆ ทำงานหน้าคอมหรือมือถือนานๆ และผู้ที่ต้องขับรถทั้งกลางวันและกลางคืน