Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ยาหม่องปาริฉัตรเศรษฐีสีชมพู
Borneol 27.5%, Eucalyptus Oil 10%, Camphor 10%, Methyl Salicylate 15%
ยาหม่องปาริฉัตรเศรษฐีสีชมพู
ส่วนประกอบ
Borneol 27.5%, Eucalyptus Oil 10%, Camphor 10%, Methyl Salicylate 15%
ขนาดบรรจุ

1x12x7g (GHJ0740DYA)

ข้อบ่งใช้

ยาหม่องเจลใสสีชมพู ใช้ทาสูดดม แก้เวียนศีรษะ และบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อย