Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ม็อซซี่การ์ด ครีม
Citronella oil (50%) 4.0% w/w, Menthol, Organic Soya bean oil
ม็อซซี่การ์ด ครีม
ส่วนประกอบ
Citronella oil (50%) 4.0% w/w, Menthol, Organic Soya bean oil
ขนาดบรรจุ

1x3x50 g (GHM2012CBA)

ข้อบ่งใช้

ครีมป้องกันยุงผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของ DEET สูตรอ่อนโยนพิเศษด้วย Organic Soya bean oil ทาป้องกันยุงได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเหมาะสำหรับเด็ก 4 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่