Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
มารีน่า-70
Silymarin 70 mg
มารีน่า-70
ส่วนประกอบ
Silymarin 70 mg
ขนาดบรรจุ

1x10x10’s (GTM0167ATA)

ข้อบ่งใช้

ป้องกันความเสื่อมของตับและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของตับในผู้ป่วยโรคตับ ตับแข็ง ตับอักเสบ