Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ฟาลีท 500 แคปซูลสีเทา-ครีมมุก
Tranexamic Acid 500 mg
ฟาลีท 500 แคปซูลสีเทา-ครีมมุก
ส่วนประกอบ
Tranexamic Acid 500 mg
ขนาดบรรจุ

500’s (GTF0215AMA), 1x10x10’s (GTF0166DBA

ข้อบ่งใช้

ยาต้านการละลายลิ่มเลือดใช้ห้ามเลือดในรายที่เลือดออกมากและใช้เป็นยาเสริมในการรักษาฝ้าทั้งชนิดตื้นและลึก