Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ฟาลีท 250 แคปซูลสีขาว
Tranexamic Acid 250 mg
ฟาลีท 250 แคปซูลสีขาว
ส่วนประกอบ
Tranexamic Acid 250 mg
ขนาดบรรจุ

500’s (GTF0166AMA)

ข้อบ่งใช้

ยาต้านการละลายลิ่มเลือดใช้ห้ามเลือดในรายที่เลือดออกมากและใช้เป็นยาเสริมในการรักษาฝ้าทั้งชนิดตื้นและลึก