Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ซินนาแคป แคปซูลสีชมพู-ขาว
Cinnarizine 25 mg
ซินนาแคป แคปซูลสีชมพู-ขาว
ส่วนประกอบ
Cinnarizine 25 mg
ขนาดบรรจุ

1000’s (GTC0170APA), 1x100x10’s (GTC0170CYA)

ข้อบ่งใช้

ยาแก้วิงเวียนศีรษะเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและความผิดปกติของประสาท