Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ชัวร์เดิม พลัส ชนิด Nasal tip ขนาด 1x1 cm
Acellular Dermal Matrix
ชัวร์เดิม พลัส ชนิด Nasal tip ขนาด 1x1 cm
ส่วนประกอบ
Acellular Dermal Matrix
ขนาดบรรจุ

NT 1.8 1x1x1 pcs (GIS0003EDA), NT 3.0 1x1x1 pcs (GIS0004EDA), NT 3.5 1x1x1 pcs (GIS0009EDA)

ข้อบ่งใช้

เสริมจมูกให้เหมือนธรรมชาติ ทดแทนการใช้กระดูกอ่อนหลังหู ป้องกันปลายจมูกทะลุ ให้ความรู้สึกนุ่มเหมือนจริง