Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
คาร์นิทีน พลัส 3 แอล
L-Carnitine fumarate 854.7 mg, L-Arginine 100 mg, L-Glutamate 200 mg, L-Lysine 80 mg
คาร์นิทีน พลัส 3 แอล
ส่วนประกอบ
L-Carnitine fumarate 854.7 mg, L-Arginine 100 mg, L-Glutamate 200 mg, L-Lysine 80 mg
ขนาดบรรจุ

1x3x30’s (GHC0035FXA)

ข้อบ่งใช้

ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย