Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CSR

/
/
CSR
mk
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และคุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง ร่วมกับทีมบริหาร และทีมขายบริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ...
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชิติพันธ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ ทอดผ้าป่าสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และคุณคำนวณ คงสุภลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า...
ทีแมน คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ บริจาคอุปกรณ์การทางแพทย์
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ ทำบุญผ้าป่า จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และคุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท พร้อมกับทีมขาย บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ร่วมกันทำบุ...
คุณคำนวณ คงสุภลักษณ์ ทำบุญบริจาค โรงบาลมหิดล
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจ
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และคุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และครอบครัว ร่วมสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจและหน่วยผ่...
ทีแมน คุณคำนวณ-คงศุภลักษณ์ และคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสนับสนุนทุนโครงการหอพระพุทธมหามงคล
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ และคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ในฐานะศิษย์เก่...
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ สืบสานศรัทธาร่วมสร้างสะพานบุญ
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ และคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ นำทีมคาราวานบุญตะลุยใต้ กลับมาอีกครั้งกับโครงการ ทีแมน สืบสานศรัทธาร่ว...
ทีแมน ร่วมสร้างสะพานบุญ จัดโครงการร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ทีแมน นำโดย คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ สืบสานศรัทธา ร่วมสร้างสะพานบุญ  #จัดโครงการร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาล 50 พรร...
ทีแมน ร่วมงานตักบาตร ณ วัดห้วยตองสัก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำโดย เภสัชกรหญิงนราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ กรรมการบริษัท พร...
ทีแมน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19
ทีแมน ฟาร์มา ซูติคอล จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 เพราะเรารู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบ...