Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทีแมน เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะอาจารย์ และทีมนักวิจัย ม.นเรศวร

/
ทีแมน เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะอาจารย์ และทีมนักวิจัย ม.นเรศวร

ทีแมน เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะอาจารย์ และทีมนักวิจัย ม.นเรศวร

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ในเครือ ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะอาจารย์ และทีมนักวิจัย ม.นเรศวร และเดินหน้าเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเต็มตัว ด้วยการหารือต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย และส่งเสริมการพัฒนางานนวัตกรรมใหม่ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด นำโดยคุณธนัท พลอยดนัย ตัวแทนผู้บริหาร นำทีมเข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร พร้อมทั้งพูดคุยหารือเรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานนวัตกรรมใหม่ และความพร้อมของบริษัทในการผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับพัทธกิจสำคัญของบริษัท ที่สร้างนวัตกรรมของคนไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล สร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในราคาที่เข้าถึงได้ ให้กับสังคมไทย

และได้เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร (COSNAT) และทีมงาน และได้หารือต่อยอดงานวิจัย เพื่อยกระดับสารสกัดสมุนไพรไทย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีมาตราฐาน พร้อมรับมือกับการขยายตัวของตลาดสมุนไพรทั่วโลกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ และทีมนักวิจัย ม.นเรศวร ที่ได้ให้การต้อนรับทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยที่สำคัญ ที่จะช่วยยกระดับสารสกัดสมุนไพรไทย ไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบรับความต้องการของตลาดได้ และจะสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและประเทศชาติได้ต่อไป

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical

อัลบั้มรูปภาพ