Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทีแมน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาล

/
ทีแมน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาล

ทีแมน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาล

คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และคุณคำนวณ ฐานะโชติพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับทีมบริหาร และทีมขายบริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ทอดผ้าป่าสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งปัจจัยสร้างศาลาและห้องน้ำ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ให้แก่ครอบครัว ทีแมน, ลูกค้า, และแฟนเพจทุกๆ ท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์ซูติคอล #tman #tmanpharmacuetical #ฐานะโชติพันธ์

อัลบั้มรูปภาพ