Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริษัท โนว่า เฮลธ์ จับมือ #ร่วมพัฒนาสูตรตำรับยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติในประเทศไทย กับผู้เชี่ยวชาญสำนักเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

/
บริษัท โนว่า เฮลธ์ จับมือ #ร่วมพัฒนาสูตรตำรับยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติในประเทศไทย กับผู้เชี่ยวชาญสำนักเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โนว่า เฮลธ์ จับมือ #ร่วมพัฒนาสูตรตำรับยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติในประเทศไทย กับผู้เชี่ยวชาญสำนักเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณธนัท พลอยดนัย ตัวแทนผู้บริหารและทีมงานโนว่า เฮลธ์ ได้รับเกียรติจาก ภญ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าของโครงการจากอาจารย์นักวิจัย ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา หัวหน้าโครงการและคณะ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ทางบริษัทมุ่งหวังถึงการยกระดับความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากปณิธานของผู้ก่อตั้ง นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีสูตรตำรับที่ดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และร่วมผลักดันสารธรรมชาติให้พัฒนาไปสู่ยาพัฒนาจากสมุนไพรไทยเพื่อการยอมรับในการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

อัลบั้มรูปภาพ