Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทีแมน เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

/
ทีแมน เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีแมน เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ได้เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เดินหน้าหาความร่วมมืองานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด หนึ่งในเครือ บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ได้เข้าหารือร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณธนัท พลอยดนัย Marketing and Product Director และทีมงาน ได้เข้าเข้าร่วมรับฟังนักวิจัยนำเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถรักษาและเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยมี รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมพูดคุยแนะนำคณะและกล่าวต้อนรับทีมงาน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการแพทย์มาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพสำหรับใช้ทั้งในด้านการรักษา ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ ตามแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical

อัลบั้มรูปภาพ