Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสนับสนุนทุนโครงการหอพระพุทธมหามงคล

/
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสนับสนุนทุนโครงการหอพระพุทธมหามงคล

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสนับสนุนทุนโครงการหอพระพุทธมหามงคล

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ และคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ในฐานะศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดสร้างหอพระขึ้นบริเวณลานหน้าคณะฯ – เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามงคลเภสัช และเป็นจุดกลางแห่งศรัทธาประจำคณะฯ

ให้การสนับสนุนทุนในการจัดสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท สำหรับโครงการหอพระพุทธมหามงคลเภสัช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าว

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทาง ทีแมน ให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อปลูกฝังให้พนักงานภายในองค์กรเกิดการหล่อหลอมจิตใจให้มุ่งมั่นทำดีเพื่อสังคมส่วนรวม และทำให้เกิดการพัฒนาตนอย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ทาง ทีแมน ยึดถือไว้ในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 49 ปี

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical #ฐานะโชติพันธ์ #คงศุภลักษณ์ #ธีรวัฒน์

อัลบั้มรูปภาพ