Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจ

/
คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจ

คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจ

คุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และคุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และครอบครัว ร่วมสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจและหน่วยผ่าตัดผ่านกล้อง มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

มอบทุนสนับสนุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจและหน่วยผ่าตัดผ่านกล้อง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

ในการสนับสนุนครั้งนี้ ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ป มีความมุ่งหวังให้ประชากรคนไทยทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการได้รับยาที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นเสมอมา

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical #ฐานะโชติพันธ์ #ธีรวัฒน์

อัลบั้มรูปภาพ