Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทีแมน เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/
ทีแมน เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีแมน เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีแมน เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และแนวทางข้อตกลง สนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝั่งจุฬาฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย นำทีมผู้บริหารงานด้านวิจัยของจุฬาฯ อาจารย์ ดร. ศันธยา กิตติโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากที.แมน ฟาร์มาซูติคอล พร้อมนำเสนอภาพรวมงานวิจัยของทางจุฬาฯ ที่เกี่ยวข้อง และคุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้แนะนำหน่วยงาน รวมถึงนำเสนอวัตถุประสงค์ ขอบเขตและความต้องการที่จะให้จุฬาฯ สนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและงานด้านการวิจัย

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณโสภณ พิฆเนศวร รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการฯ ที่ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการหารือในครั้งนี้ จะเกิดความร่วมมืออันดีในการสร้างผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคมต่อไป

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์ซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical #ฐานะโชติพันธ์

อัลบั้มรูปภาพ