Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ที.แมน ร่วมกับเภสัชจุฬา ปลูกต้นกล้าทางความคิดในการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ

/
ที.แมน ร่วมกับเภสัชจุฬา ปลูกต้นกล้าทางความคิดในการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ

ที.แมน ร่วมกับเภสัชจุฬา ปลูกต้นกล้าทางความคิดในการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ

ที.แมน ร่วมกับเภสัชจุฬา ปลูกต้นกล้าทางความคิดในการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ของน้องๆ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

คุณธนัท พลอยดนัย Marketing and Product Director และ คุณชลธิดา งามศิริพร Product manager ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Project feasibility ของน้องๆ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมให้คำแนะนำ พร้อมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของธุรกิจจากมุมมองของผู้ประกอบการ ในการพัฒนานวัตกรรมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ และระบบบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในการลงทุน

.

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง พี่ๆที.แมน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และขอให้กำลังใจน้องๆ นิสิตทุกคนได้พัฒนาโครงการไปถึงเป้าหมายของการเป็นนักลงทุนวัยเยาว์ที่ประสบความสำเร็จต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ