Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โนว่า เฮลธ์ ร่วมพัฒนาสูตรนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ

/
โนว่า เฮลธ์ ร่วมพัฒนาสูตรนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ

โนว่า เฮลธ์ ร่วมพัฒนาสูตรนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ

บริษัท โนว่า เฮลธ์ จับมือ ร่วมพัฒนาสูตรตำรับยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติในประเทศไทย กับผู้เชี่ยวชาญสำนักเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณธนัท พลอยดนัย ตัวแทนผู้บริหารและทีมงานโนว่า เฮลธ์ ได้รับเกียรติจาก ภญ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าของโครงการจากอาจารย์นักวิจัย ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา หัวหน้าโครงการและคณะ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ทางบริษัทมุ่งหวังถึงการยกระดับความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากปณิธานของผู้ก่อตั้ง นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีสูตรตำรับที่ดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และร่วมผลักดันสารธรรมชาติให้พัฒนาไปสู่ยาพัฒนาจากสมุนไพรไทยเพื่อการยอมรับในการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical #โนว่าเฮลธ์

อัลบั้มรูปภาพ