Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทีแมน ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

/
ทีแมน ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทีแมน ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ร่วมกับ #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม เข้าพบป่ะหารือด้านการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมงานวิจัยทางสุขภาพจากฝีมือคนไทย โดยมีนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ในการให้คำปรึกษา

นำโดย คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) บริษัททีแมน ฟาร์มาซูติคอล เข้าหารือด้านการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมงานวิจัยทางสุขภาพจากฝีมือคนไทย ร่วมกับ ผู้บริหารและนักวิจัย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ณ เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

ทางบริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล มีความเชื่อมั่นว่านักวิจัยไทย สามารถสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม และการพบกันครั้งนี้ เรายินดีมากๆ

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical

อัลบั้มรูปภาพ