Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมงานกับเรา

/
ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความร่วมมือของบุคลากร จากแนวคิด Innovative Mindset ของกรรมการผู้จัดการ ที่ได้ส่งต่อให้กับบุคลากร ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เราได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพมาร่วมพัฒนาองค์กรให้มั่งคงและยั่งยืน

เงินเดือน :

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การ 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด :
 • มีความขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ดำเนินการตามแผนการตลาดที่ได้วิเคราะห์และวางแผนไว้
 • ร่วมจัดกิจกรมการตลาดนอกสถานที่
 • ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ อินฟลูเอนเซอร์ และสื่ออื่น ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • สรุปผล นำเสนอผลงาน และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
 • กรุงเทพฯ (จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน)
สวัสดิการ :
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปีทั้งรายวันและรายเดือน (ตามผลการประเมินงาน)
 • กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 • โครงการกู้ยืมเงินสูงสุด 200,000บาท
 • สันทนาการต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี
 • ตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมห้องพยาบาล
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานฌาปนกิจสมาชิกในครอบครัวชีวิต
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานฌาปนกิจสมาชิกในครอบครัวชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย 
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
 • การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ ๆ
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ในราคาพนักงานและอื่น ๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
T.MAN PHARMACEUTICAL PCL
 
69/1 Soi Bangkhunthian 14, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Thailand
Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203
Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th

สมัครงาน

เงินเดือน :

ตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • ปวช. ขึ้นไป
 • เดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน :
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกบูธ
 • ดำเนินการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผล นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
 • ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของทีมผลิตภัณฑ์และการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
 • กรุงเทพฯ (จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน)
สวัสดิการ :
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปีทั้งรายวันและรายเดือน (ตามผลการประเมินงาน)
 • กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 • โครงการกู้ยืมเงินสูงสุด 200,000บาท
 • สันทนาการต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี
 • ตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมห้องพยาบาล
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานฌาปนกิจสมาชิกในครอบครัวชีวิต
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานฌาปนกิจสมาชิกในครอบครัวชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย 
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
 • การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ ๆ
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ในราคาพนักงานและอื่น ๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
T.MAN PHARMACEUTICAL PCL
 
69/1 Soi Bangkhunthian 14, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Thailand
Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203
Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th

สมัครงาน