Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มาตรฐานของเรา

/
มาตรฐานของเรา

มาตรฐานของเรา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก

หนึ่งในหัวใจที่เรา บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล ยึดถือมาโดยตลอด คือ คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทุกขั้นตอนของการผลิตและควบคุมคุณภาพโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มากประสบการณ์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาระดับโลก GMP/PICS Certified จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล EU GMP จากยุโรป และ GHPs (Good Hygiene Practices) จาก BUREAU VERITAS สหราชอาณาจักร ไม่เพียงแต่คุณภาพด้านการผลิต เรายังใส่ใจด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล ได้รับการรับรอง ISO 22716 และ ISO 22000 จาก UKAS Management System ที่รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมความเสี่ยงจากการปนเปื้อนระดับสากล และผ่านการรับรอง HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบการจัดการความปลอดภัยระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านจัดเก็บ และกระจายเวชภัณฑ์ยา GSDP (Good Storage and Distribution Practices) เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ยาให้ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

PIC/S GMP Certified

“คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย”

คือหัวใจสำคัญที่เรายึดถือมาโดยตลอด ที.แมน ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่จะสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้สุขภาพคนไทย