Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
การผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ โดย ทีแมน

การผลิต

ผู้ผลิตยาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาตรฐานระดับสากล

กลุ่ม บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล เริ่มต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน ในนาม บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ที่ได้รับการรับรอง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP PIC/S)  มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ที่เป็นระดับสากล ต่อยอดสู่การขยายฐานการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆ อาทิ ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร อาหารทางการแพทย์ เครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ ภายใต้บริษัทในเครืออีก 1 แห่งในนาม บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S สมุนไพรเป็นระดับสากล พร้อมระบบควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และการจัดการระดับสากล

ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ให้ความใส่ใจในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมด้วยบุคลากรคุณภาพด้านการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล Good Manufacturing Practices GMP PIC/S การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2015 มาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และมาตรฐานวิธีการกระจายยาที่ดี Good Distribution Practice (GDP) โดยมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาน้ำแขวนตะกอน ยาน้ำเชื่อม ยาโลชั่น ยาครีม เป็นต้น

บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล ขยายการผลิตให้ครอบคลุมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น พร้อมปรับประบวนการผลิตให้ทันสมัย โดยคุณภาพ และมาตรฐานยังคงเดิม ทำให้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย

ผู้ผลิตยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร อาหารทางการแพทย์  อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล Good Manufacturing Practices (GMP PIC/S) สำหรับสมุนไพรรายแรกของประเทศไทย, รับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม ISO 22000:2018, รับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ISO 22716:2007 Cosmetic, รับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice (GHPs), การรับรองมาตรฐาน HACCP และการรับรองมาตรฐาน Halal โดยมีศักยภาพในการผลิตที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบเม็ด, แคปซูล, แคปซูลนิ่ม, ครีม, โลชั่น, บาล์ม, เจลลี่, ชาชง, ผงชงดื่ม, ยาสมุนไพร และสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆ

ด้วยศักยภาพด้านการผลิตที่หลากหลายและระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล จึงทำให้กลุ่ม บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล มีความพร้อมในการผลิตยาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคครบทั้งการบำบัดรักษา บรรเทาอาการ ชะลอความเสื่อม และเพื่อป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย ตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กทารก เด็ก ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยชรา และเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และกระบวนการกำจัดของเสียลดสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน